שירותי מכירת נכסים

כחלק ממגוון השרותים המקצועיים אותם אנו מציעים במסגרת הידע, הנסיון, והרשיון שלנו הינו "מכירת נכסי נדלן", אם של לקוחות קיימים, ואם עבור פונים אידבידואלים או קבוצות/חברות אשר מבקשים סיוע במכירת הנכס, במדינת נבאדה/לאס וגאס, 99.5% מהנכסים למכירה מוצעים בידי סוכנים ברשיון!

למה באמצעות סוכן?

פרסום כללי
סוכנים כמונו עובדים עם גורמי פרסום ושיווק רבים (אנחנו עם גלובאלי – בכל העולם), וכן בעלי קשרים עם סוכנים רבים אחרים/מקבילים (בלאס וגאס כ-11,000 סוכנים מורשים), כמו כן יש לנו גישה למאגר הנדלן הציבורי "אמ אל אסאשר הגישה לו ניתנת אך ורק לסוכני נדלן ברשיון אשר נרשמים ומשלמים עבור השמוש, והפרסום בו, מאגר זה פתוח לכל סוכן, ויש בו את הכלים למינוף מהיר של נכסים למכירה, כמו כן הוא מהווה מקור המזין נתונים לאתרים גדולים כמו "זילו, טרוליה, ריאלטור…", בנוסף אנו מציבים שילוט מקצועי ליד הנכס, שולחים "ברושורים" מיוחדים לכל הסוכנים בעיר, ומפרסמים בכל אתרי הנדלן הראשיים באינטרנט.

ידע ותמכור נכון
הכי חשוב, לדעת את השוק ולהיות מעודכן כל העת, נתון אשר יסייע לתמכר נכון את הנכס לאחר שקבענו את שוויו הממוצע בשוק, וכן מיתוגו המקצועי הכולל תמונות (בידי צלם/מת), סידורו והכנתו לפי אופיו, הצגתו ושיוכו לקהל היעד המתאים, תיאורו ופרטיו, וזמינות להראותו לכל דורש בכל שעת פעילות נורמאלית. אנו נעריך את הנכס לפי הנתונים המקובלים בשוק, תוך שמוש בכל הכלים המקצועיים הדרושים לכך, ובאחריות מלאה שלנו.

ייצוג, ומשא ומתן
אנו נחתום עם המוכר/לקוח הסכם ייצוג/עבודה רשמי לתקופה מוגדרת מראש, עם ציון טווחי המחירים למכירה, וכל תנאי ההתקשרות (בדר"כ עושים שמוש בחוזה תבנית המסופק לנו בידי התאחדות הנדלן ומ"ח נדלן מחוזית), וכמובן גובה עמלת הסוכן המייצג, ועמלה לסוכן צד ג' אשר יביא קונה מתאים לרכישת הנכס, תוך ייצוגו אל מול הסוכן של המוכר – אנחנו!
החוזה יחתם בידי הצדדים לאחר הסכמה מלאה על כל התנאים, לתקופה שתקבע מראש בהסכמת הצדדים.
אנו (הסוכנים של המוכר) ננהל משא ומתן, נמלא את כל הדרישות בעסקת רכישה, ונבצע את כל ההעברות והניירת לבעל הנכס (המוכר) ועבורו בצורה מקצועית, וכמקובל בחוק.

בשל היותנו מתעסקים עם לקוחות/משקיעים מכל קצוות עולם, יש לנו ספציפית את המקורות והכלים המתאימים למינוף בינלאומי של כל נכס למכירה, ואנו מתחייבים לעשות כל העומד לרשותנו בכדי למכור את הנס/ים במקסימום מחיר ומינימום זמן!!!

שרותי רכישת נכסים

כחלק ממגוון השרותים המקצועיים אותם אנו מציעים במסגרת הידע, הנסיון, והרשיון שלנו הינו "מכירת נכסי נדלן", אם של לקוחות קיימים, ואם עבור פונים אידבידואלים או קבוצות/חברות אשר מבקשים סיוע במכירת הנכס, במדינת נבאדה/לאס וגאס, 99.5% מהנכסים למכירה מוצעים בידי סוכנים ברשיון!

למה באמצעות סוכן?

פרסום כללי –
סוכנים כמונו עובדים עם גורמי פרסום ושיווק רבים (אנחנו עם גלובאלי – בכל העולם), וכן בעלי קשרים עם סוכנים רבים אחרים/מקבילים (בלאס וגאס כ-11,000 סוכנים מורשים), כמו כן יש לנו גישה למאגר הנדלן הציבורי "אמ אל אס" אשר הגישה לו ניתנת אך ורק לסוכני נדלן ברשיון אשר נרשמים ומשלמים עבור השמוש, והפרסום בו, מאגר זה פתוח לכל סוכן, ויש בו את הכלים למינוף מהיר של נכסים למכירה, כמו כן הוא מהווה מקור המזין נתונים לאתרים גדולים כמו "זילו, טרוליה, ריאלטור…", בנוסף אנו מציבים שילוט מקצועי ליד הנכס, שולחים "ברושורים" מיוחדים לכל הסוכנים בעיר, ומפרסמים בכל אתרי הנדלן הראשיים באינטרנט.

ידע ותמכור נכון –
הכי חשוב, לדעת את השוק ולהיות מעודכן כל העת, נתון אשר יסייע לתמכר נכון את הנכס לאחר שקבענו את שוויו הממוצע בשוק, וכן מיתוגו המקצועי הכולל תמונות (בידי צלם/מת), סידורו והכנתו לפי אופיו, הצגתו ושיוכו לקהל היעד המתאים, תיאורו ופרטיו, וזמינות להראותו לכל דורש בכל שעת פעילות נורמאלית. אנו נעריך את הנכס לפי הנתונים המקובלים בשוק, תוך שמוש בכל הכלים המקצועיים הדרושים לכך, ובאחריות מלאה שלנו.

ייצוג, ומשא ומתן –
אנו נחתום עם המוכר/לקוח הסכם ייצוג/עבודה רשמי לתקופה מוגדרת מראש, עם ציון טווחי המחירים למכירה, וכל תנאי ההתקשרות (בדר"כ עושים שמוש בחוזה תבנית המסופק לנו בידי התאחדות הנדלן ומ"ח נדלן מחוזית), וכמובן גובה עמלת הסוכן המייצג, ועמלה לסוכן צד ג' אשר יביא קונה מתאים לרכישת הנכס, תוך ייצוגו אל מול הסוכן של המוכר – אנחנו!
החוזה יחתם בידי הצדדים לאחר הסכמה מלאה על כל התנאים, לתקופה שתקבע מראש בהסכמת הצדדים.
אנו (הסוכנים של המוכר) ננהל משא ומתן, נמלא את כל הדרישות בעסקת רכישה, ונבצע את כל ההעברות והניירת לבעל הנכס (המוכר) ועבורו בצורה מקצועית, וכמקובל בחוק.

בשל היותנו מתעסקים עם לקוחות/משקיעים מכל קצוות עולם, יש לנו ספציפית את המקורות והכלים המתאימים למינוף בינלאומי של כל נכס למכירה, ואנו מתחייבים לעשות כל העומד לרשותנו בכדי למכור את הנס/ים במקסימום מחיר ומינימום זמן!!!